Zorg voor jezelf
Blog

Wat is een digitaal platform?

Een digitaal gezondheidsplatform is de integratie van toepassingen en technologieën om samenhangende ondersteuning en gezondheidszorg in unieke zorgnetwerken van mensen te bieden. Zorgnetwerken die meestal meer dan één dienstverlener of zorgaanbieder omvatten. Digitale platforms brengen functionaliteit, gegevens en informatie samen in een naadloze en single-user ervaring voor patiënten, naasten, professionals en dienstverleners/zorgaanbieders. Daarom vormt een platform een transmuraal zorgdossier en biedt het meer dan een ‘stekkerdoos’ of zorgnetwerkomgeving. Zo integreert Quli concepten zoals Positieve Gezondheid, GGz-appwijzer, samen beslissen, uitkomstgerichte zorg en beeldbellen op platform- en dus netwerkniveau.

Quli wil één toegangspunt zijn, waar patiënten en steeds vaker professionals toegang hebben tot alles wat ze nodig (zouden kunnen) hebben. Ongeacht de complexiteit of locatie van de onderliggende systemen en data. Dat doen we voor meerdere, vaak samenwerkende zorgaanbieders. Organisaties die deelnemen in Quli integreren hun systemen met diensten, informatie en gegevens gericht op patiënten en naasten en toenemend dus ook professionals. Landelijk en regionaal (samen)werkende organisaties met teams en ZZP-ers die onderling en met cliënten en hun naasten digitaal willen samenwerken, profiteren daar direct van.

Wegen naar Rome - Wat is een digitaal platform?

Digitale platforms vereisen connectiviteit die ons bevrijdt van de onderliggende complexiteit van het applicatielandschap van organisaties. Daarom implementeert Quli de gegevensdiensten van MedMij. Hierdoor kunnen mensen via Quli gegevens uitwisselen met elke zorgaanbieder met het MedMij-label. Naast MedMij implementeren we Koppeltaal, HL7/FHIR, XML, XDS en voorzieningen van private partijen voor connectiviteit. Connectiviteit leidend tot semantische interoperabiliteit. Daarmee kunnen we maatschappelijk relevante en voor professionals en organisaties zinvolle use en business cases implementeren. Leidend tot gemak, genot en gewin voor mensen. We zijn onderweg ‘naar Rome’ en nemen waar nodig zelfs verschillende wegen.