Zorg voor jezelf
Blog

Wat is een DVP versus PGO en Gezondheidsplatform?

Een DVP is  een dienstverlener persoon. Het is een ICT-leverancier die MedMij-deelnemer is voor personen. Je krijgt als gebruiker de beschikking over een aantal MedMij-gegevensdiensten en daarmee over daarin opgenomen gegevens of functionele mogelijkheden zoals delen van meetwaarden. Je bent als gebruiker afhankelijk van welke gegevensdiensten jouw zorgaanbieders en DVP hebben geïmplementeerd. En dat is vrij lastig te achterhalen. Het MedMij-label heeft betrekking op de DVP. Quli b.v. heeft het MedMij-label en is daarom DVP. Doordat we als DVP voldoen aan extra voorwaarden, heeft Quli b.v. een contract met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarmee ontstaan drie insteken:
1. DVP’s met contract met VWS bieden minimaal een achttal MedMij-gegevensdiensten. Waaronder ook het delen van gegevens met systemen van zorgaanbieders. De gebruiker gebruikt deze standaard gegevensdiensten conform het MedMij-verzamelen en -delen proces. DVP’s zijn goed uitwisselbaar. Keuzevrijheid van mensen (patiënten) is mogelijk en nodig omdat je bijvoorbeeld meer of andere gegevensdiensten nodig hebt. Maar laat nou net dat moeizaam inzichtelijk te krijgen zijn.

2. Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) gaat verder dan dat. Dan zijn zinvolle use en business cases voor mensen, naasten, professionals en zorgaanbieders relevant. En daarbij benodigde (additionele) connectiviteit zoals koppelingen met informatiebronnen als Inforium BV en Stichting KIJKsluiter. Dat kan ook uitwisseling via portalen, Koppeltaal of HL7/FHIR met EPD’s, vragenlijst-systemen en ehealthsystemen omvatten. Naast MedMij-gegevensdiensten implementeert Quli dus ook non-MedMij-koppelingen en portalen en apps. Hierdoor kunnen we samen met vertegenwoordigers van doelgroepen en professionals/zorgaanbieders gewenste ondersteuning voor patiënten/cliënten en naasten inrichten. In spraakgebruik, onderzoeken en publicaties wordt vaak ten onrechte ‘PGO’ gebruikt als ‘DVP’ bedoeld wordt. Dit kan verkeerde verwachtingen en zekerheden scheppen. En omgekeerd, foute en te beperkte kenmerken en kwaliteiten. Keuzevrijheid en met name (gesuggereerde) uitwisselbaarheid van PGO’s is daar voorbeeld van.

3. Daarenboven is Quli een (2zijdig) platform dat ook in accounts voor professionals en zorgaanbieders voorziet. We zetten dat bijvoorbeeld in voor Positieve Gezondheid en samen met Nederlandse Brandwonden Stichting voor mensen met brandwonden en de drie brandwondencentra / ziekenhuizen. Hierin zijn zorgkeuzehulp en vragenlijst voor ‘samen beslissen’ en ‘uitkomstgerichte zorg’ opgenomen.

Een gezondheidsplatform faciliteert dus samenwerking in de driehoek mensen, naasten en professionals (van één of meerdere zorgaanbieders) en vormt daarmee een transmuraal dossier.

Quli Gezondheidsplatform