Zorg voor jezelf
Blog

Wat zijn voordelen van een digitaal gezondheidsplatform?

Tja, waarom gebruik je LinkedIn en Thuisbezorgd? Implementatie van een digitaal medisch platform kan zeer effectief zijn voor organisaties. Je profiteert direct van snellere innovatie, hogere kwaliteit met tegelijkertijd verbeterde betrouwbaarheid, connectiviteit en veiligheid, lagere kosten en empowerde, meer tevreden cliënten en professionals. Met een digitaal platform kan je eenvoudig online informatie delen over de gezondheid van en met de patiënten.

Quli Gezondheidsplatform

Quli biedt je verder:
1. Snelle start. Door trueSaaS en eenvoudige beheerprocessen kunnen binnen enkele dagen digitale diensten worden gelanceerd. Daarbij komen alle eerder gerealiseerde oplossingen en koppelingen direct beschikbaar voor alle in Quli deelnemende organisaties.

2. Frequente updates. Door een optimale roadmap en implementatiepijplijn te creëren, kunnen digitale services kort cyclisch worden geoptimaliseerd en uitgebreid.

3. Meer aandacht voor maatschappelijke en zorggerichte vraagstukken. Door innovaties – beter en anders werken – te implementeren, die afdelingen en organisaties overstijgen, kunnen inefficiënties worden gereduceerd en kunnen professionals zich richten op toegevoegde waarde in individuele zorgnetwerken van cliënten. Met als voorbeeld de implementatie van Positieve Gezondheid op platformniveau in Quli.

4. Door digitale participatie van cliënten en hun naasten kunnen verbeterde en nieuwe cliënt-reizen worden geïmplementeerd. Bijvoorbeeld met implementatie van keuzehulpen van ZorgKeuzeLab voor ‘samen beslissen’. Zorgpaden en zorgprogramma’s toenemend samen met de cliënt en naasten. Inclusief selfservice, eigen registraties, verzamelde gegevens van andere zorgaanbieders en (dus) organisatie overstijgend. Het gebruik van het platform beperkt zich niet tot de periode dat de cliënt in zorg is.

5. Verbeterde bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg door snelle implementatie én opschaling van zinvolle use en business cases. Afdeling overstijgend per zorgaanbieder maar ook regionaal in samenwerkingsverbanden.

6. Gebruik de beste technologie. Zo implementeerde Quli drie beeldbeloplossingen op uniforme wijze om tegemoet te komen aan specifieke eisen van professionals. Waarom drie? Nou, Zoom voor grote groepssessies in de GGz waarin mensen ook anoniem kunnen zijn. MiBida B.V. voor digitale EMDR en Exposure. En, MS Teams ‘omdat ze die licenties toch al hadden’ en dus extra kosten voorkomen.

7. Privacy en veiligheid worden getoetst en gecertificeerd. Cliënten zijn waar nodig en toenemend in regie over verzamelen, registreren en delen van gegevens. Er zijn voorzieningen voor privacy by design, connectiviteit, digitale toegankelijkheid, laaggeletterdheid, meertaligheid en niet handelings- of wilsbekwaamheid ter zake.