Zorg voor jezelf

Stagaire (ICT)

Waar gaat het om?
Quli heeft elk half jaar plaats voor gedreven en leergierige studenten met hart voor zowel ICT als voor de zorg. Stage lopen bij Quli betekent meelopen in een dynamische, informele en transparante omgeving waarin ontwikkeling en innovatie voorop staan. Bij Quli werken enthousiaste en gedreven mensen die elke dag met veel plezier bijdragen aan een gezondere wereld, waarin iedereen goed geïnformeerd is en regie heeft over zijn eigen vitaliteit en gezondheid’. Dit doen we met onze unieke zorgplatform met geïntegreerd PGO.

Over Quli
Quli is een ehealth-omgeving die zelfredzaamheid en participatie van burgers in hun persoonlijke netwerken ondersteunt. Inmiddels zetten veel zorgorganisaties Quli in bij ondersteuning en behandeling van mensen. Wij noemen dat een burgerplatform en PGO.

Quli helpt om mee te blijven doen, baas over eigen gezondheid en zorggegevens te zijn. Kwaliteit van leven, het sociale netwerk en hulp bij zorgvragen staan centraal. Met Quli kunnen mensen hun behoeften en zorgvragen managen en delen en kunnen zorgverleners deze volgen en aanvullend hulp bieden. Patiënten en cliënten worden autonomer en maken beter gebruik van hun sociale netwerk. Met Quli kan iedereen zelf zijn zorggegevens verzamelen, beheren en delen en beschikken over zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De regie ligt bij de burger, die bepaalt wie toegang heeft tot gegevens en met wie deze worden gedeeld. Zelfmanagement en zelf- en samenredzaamheid staan voorop. Professionals komen in actie als het nodig is. Mensen die extra aandacht verdienen, krijgen dit ook. Quli faciliteert mensen. Zo houden we samen kosten onder controle en door zorg slimmer in te zetten, verbeteren we de toegankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit.

Contact
Heb je interesse in deze functie? We komen graag in contact. Stuur je CV met motivatie dan naar info@quli.nl