Zorg voor jezelf
Blog

Eén bron van waarheid …

In de zorgsector is toenemend aandacht voor de juiste zorg op de juiste plek en netwerkzorg. Deze benaderingen zijn erop gericht zorg dichter bij de patiënt te brengen en zorgactiviteiten tussen verschillende zorgaanbieders beter op elkaar af te stemmen. Tegelijkertijd willen we anders en beter gebruik maken van beschikbare mensen en middelen. Zorgverleners leggen gezondheidsgegevens echter vast in verschillende systemen. De afgelopen jaren hebben zorgaanbieders geprobeerd gegevens de patiënt te laten volgen op de persoonlijke reis door gezondheid en zorg. Deze benadering van interoperabiliteit levert tot dusver matige resultaten op.

Dit vaststellende, promoot dit artikel over IT-architectuur naar één bron van waarheid vervolgens nieuwe architecturen die voorzien in één enkele bron van waarheid, zodat iedereen op één lijn zit, inclusief de patiënt en naasten. Dit omvat ook de toenemende eigen registraties van de patiënt. Deze benadering waarbij we minder gegevens rondpompen, vereenvoudigt volgens Tomaz Gornik coördinatie van zorg en regie door de patiënt.

Dokter houdt een hart vast

Ook in Nederland laait de discussie op over nieuwe architecturen en gezondheidsgegevenskluis naar Deens voorbeeld. Mijn insteek is, dat wij goed op weg zijn met de PGO:

  1. De PGO geeft patiënten, naasten en professionals toegang tot een veilige kluis voor gegevensopslag, diensten en gegevensuitwisseling met (lokale) zorgaanbieders.
  2. De PGO wordt gecontracteerd en vergoed door VWS.
  3. De inwoner kan kiezen uit meerdere implementaties. Zorgorganisaties en regio’s kunnen dat ook. Niets staat de implementatie van use cases via een regionaal gezondheidsplatform in de weg. Zie dit voorbeeld met Integrale Wondzorg.
  4. VWS en MedMij bepalen toelating tot stelsel en stellen eisen aan interoperabiliteit en veiligheid.
  5. Via een ‘Overstapservice’ kunnen mensen migreren naar een andere PGO.

Ik ben dan ook blij dat het (concept) integraal zorgakkoord (IZA) als doel benoemt: “In 2025 beschikken alle inwoners die dat willen over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat.”.

Hans ter Brake
september 2022